Wat doen licentiehouders en consulenten?

Crisiskaartconsulenten ondersteunen kaarthouders bij het opstellen van de Crisiskaart en het crisisplan. Consultenten zijn doorgaans MBO- of HBO-geschoold en bij voorkeur ervaringsdeskundig. Het profiel van een Crisiskaartconsulent is hier te vinden.

Licentiehouders zorgen per regio voor de beschikbaarheid van de Crisiskaart. Een licentiehouder is een organisatie die op een laagdrempelige wijze deelnemers kan helpen de eigen wensen en behoeften bij een crisis te verwoorden, waarbij alle aspecten van de Crisiskaart aan bod komen. Licentiehouders en crisiskaartconsulenten werken volgens een vastgestelde methodiek. Door middel van visitaties houdt de Stichting Crisiskaart Nederland zicht op de kwaliteit van de geleverde diensten. Een licentiehouder werkt met eigen crisiskaartconsulenten of met een netwerk van consulenten bij andere organisaties, bijvoorbeeld in FACT-teams of in wijkteams. Bij voorkeur werken ze met ervaringsdeskundigen.

Overige taken van licentiehouders

Licentiehouders geven ook voorlichting over de Crisiskaart en onderhouden hierover contacten binnen regionale netwerken in de geestelijke gezondheidszorg. Verder zorgen de licentiehouders voor registratie van de kaarten en stimuleren zij de toegankelijkheid van de informatie op de Crisiskaart en in het crisisplan. Een licentiehouder ziet ook toe op de kwaliteit van de Crisiskaarten en zorgt voor een jaarlijkse update van elke kaart.

Lees ook de ervaringsverhalen van consulenten.