Mensen helpen met de Crisiskaart

Iedereen kan te maken krijgen met de Crisiskaart. Misschien ben je zorgprofessional en krijg je het verzoek mee te werken aan een Crisiskaart. Of krijg je op straat te maken met iemand die verward is en die jou zijn of haar Crisiskaart overhandigt. Of misschien is er in jouw vriendenkring of familie iemand die baat heeft bij een kaart en om jouw medewerking vraagt. Met de Crisiskaart zorg je ervoor dat mensen tijdens een crisis worden geholpen zoals zij dat willen.

De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken. Psychische klachten kunnen een aanleiding zijn, maar ook andere vormen van spanning, onzekerheid en stress. Op de Crisiskaart beschrijft de kaarthouder wat voor hem of haar belangrijk is tijdens een crisis. Wat moeten omstanders en hulpverleners doen of laten? Wie kunnen ze bellen? Het plan noemt ook medicatie en betrokken personen en instellingen.