Wat merk ik van de Crisiskaart?

Helpen in een crisis

Het kan gebeuren dat je op straat iemand tegen komt die verward is en jou zijn of haar Crisiskaart geeft. Gebeurt dat niet, dan kan je zelf naar de kaart vragen. Als je het logo van de Crisiskaart herkent én de kaart niet ouder is dan anderhalf jaar, kun je er op vertrouwen dat de informatie op de kaart klopt. Lees de kaart rustig door. Je zult telefoonnummers vinden van mensen die de kaarthouder kennen met wie je kunt overleggen. Bovendien krijg je praktische aanwijzingen over hoe je de persoon het beste kunt benaderen.

Meewerken aan de Crisiskaart

Iemand die een Crisiskaart wil hebben, kan om jouw hulp vragen in een crisissituatie. Maar hij of zij kan ook vragen om al eerder in actie te komen, bijvoorbeeld als er signalen zijn voor een naderende crisis. Fijn als je dan meedenkt, want zo zorg je ervoor dat de ander meer regie over het eigen leven behoudt. Bij het maken van afspraken is het van belang dat je alleen tekent voor afspraken die je kunt en wilt nakomen. De crisiskaartconsulent kan je hierover advies geven.

Meewerken zorgprofessionals

Voor een professional is het van belang om alleen daarvoor te tekenen waar je daadwerkelijk achter staat. De kaart en het plan vallen onder de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Tenslotte kun je als zorgprofessional (b.v. als huisarts) gevraagd worden de kaart te registreren, zodat de kaart altijd en overal opvraagbaar is. In dat geval is het van belang ook te zorgen dat eventuele wijzigingen van de kaart goed worden geregistreerd.

Iemand wijzen op de Crisiskaart

Denk je dat iemand in jouw omgeving baat heeft bij het opstellen en dragen van een Crisiskaart? Dan kun je onderstaande dingen doen: