Crisiskaart landelijk georganiseerd

De Stichting Crisiskaart Nederland ondersteunt licentiehouders bij het uitvoeren van hun taken. Dit doet het bureau door landelijke activiteiten, het geven van voorlichting en het (laten) uitvoeren van onderzoek om nut en noodzaak van de Crisiskaart verder aan te tonen en het gebruik ervan te intensiveren. Tot de kerntaken van het landelijk bureau behoren:

  • Samen met de licentie dragende organisaties uitdragen van de visie achter en het product van de Crisiskaart door middel van lezingen, presentaties en voorlichting met als doel de bekendheid en gebruik te vergroten en financiële middelen beschikbaar te krijgen
  • Waarborgen van de kwaliteit van de ondersteuning door de aangesloten organisaties door middel van kennisuitwisseling, training en audits
  • Het praktisch ondersteunen van de uitvoerende organisaties door middel van het beschikbaar stellen van trainingen en het leveren van basis communicatiemateriaal.

De Stichting Crisiskaart Nederland is eigenaar van het beeldmerk van de Crisiskaart. Gebruik hiervan zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan. Heeft u vragen of opmerkingen? Stel ze dan via stichting@crisiskaartnederland.nl.