Hoe werkt de Crisiskaart?

Kaarthouders die in een crisis dreigen te raken kunnen de Crisiskaart aan je geven, maar je kunt er ook naar vragen. De Crisiskaart is een samenvatting van een crisisplan. Het opstellen van een Crisiskaart doet de kaarthouder samen met een crisiskaartconsulent. Eventuele bestaande zorgplannen binnen eventuele lopende behandelingen vormen een uitgangspunt.
Bij het opstellen van dat plan kijken de kaarthouder en de consulent hoe een crisis zich opbouwt, welke signalen er zijn en hoe verdere ontwikkeling van de crisis is te voorkomen. Het nadenken over de opbouw van een crisis is heel waardevol voor een kaarthouder. De opgedane (zelf)kennis kan de impact van een crisis verminderen of een crisis zelfs voorkomen.

De Crisiskaart benut de helderheid die mensen voor of na een crisis hebben. Die helderheid stelt hen in staat hun wensen en behoeften tijdens een crisis goed onder woorden te brengen. De kaart vult dit aan met onderwerpen die mogelijk nog ontbreken en die toch belangrijk zijn. Het gaat daarbij heel duidelijk om de wensen en behoeften van de kaarthouder zelf. Daarom is de kaart opgesteld in de ‘ik’-vorm.

Meer dan zorg alleen

De informatie op de kaart combineert zorggerelateerde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld opnames of medicijnen, met sociaal maatschappelijke of heel praktische onderwerpen. Vaak zijn het heel praktische zaken waarover mensen zich in verwarde toestand het meest druk maken. De Crisiskaart kan dus informatie bevatten over financiële bewindvoering of de zorg voor planten en huisdieren.

Crisiskaartconsulent

Crisiskaartconsulenten ondersteunen kaarthouders bij het opstellen van de Crisiskaart en het crisisplan. De crisiskaartconsulent zorgt ervoor dat het crisisplan van goede kwaliteit is. De meeste kaarthouders delen hun crisisplan met hun behandelaar of met hun huisarts. Die zeggen vervolgens hun medewerking toe en ondertekenen de afspraken. De in het crisisplan genoemde partijen moeten zich hieraan houden. De kaart en het plan vallen namelijk onder de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).