Organisatie

Wij stellen graag ons bestuur aan je voor. De bestuursleden Rita en Ico, voorzitter Martien en onze penningmeester Martin vertellen allemaal iets over hun achtergrond en waarom zij zich inzetten voor de Crisiskaart.

Rita van Maurik

Rita van Maurik, familie ervaringsdeskundige ggz. Zoon met dubbele diagnose, paranoïde schizofrenie en verslaafd. Betrokken bij project Naasten in Kracht en Familiebeleid in ggz instellingen, allebei onder de paraplu van MIND. Voorzitter Naastbetrokkenenraad Fivoor, werk 1 dag in de week bij Adviesdienst Ypsilon.

Ik vind de Crisiskaart een belangrijk ondersteuningsmiddel voor de cliënt, zeker vanuit het perspectief van herstel. Voor naasten en familie is het een rustgevend idee dat de psychisch kwetsbare naaste een Crisiskaart bij zich heeft. Ook voor hen is het een ondersteuning in hun herstelproces. Ze zullen minder de neiging hebben om zich meer dan nodig te bemoeien met de zorg om en voor de cliënt. Ze kunnen wat meer afstand nemen.

Martien Bouwmans

Inmiddels gepensioneerd, heb heel lang in de zorgverzekeraarswereld gewerkt. O.a. bij Agis (nu Zilveren Kruis geworden), later ook als beleidsadviseur bij Zorgverzekeraars Nederland. Daarvoor heb ik bij de FNV gewerkt.

Ik heb me de laatste jaren bij ZN o.a. beziggehouden met de GGZ. In het verleden als inkoper GGZ (afspraken maken met GGZ-instellingen), later met GGZ in de eerstelijnszorg.

Ben o.a. betrokken geweest bij de gesprekken over de financiering van de crisiskaart, die helaas tot nu toe niet tot een goed resultaat hebben geleid.

Bij Zorgverzekeraars Nederland ben ik ook betrokken geweest bij het beleid rondom de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten.

Ico Kloppenburg

Ik werk als beleidsadviseur bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Daar ben ik verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen, de wet verplichte ggz en de terugkeer van ex-gedetineerden.

In mijn werk ben ik vaak tegen wil en dank onderdeel van het ingewikkelde systeem dat we met z’n allen hebben ingericht. Een systeem waarin lang niet iedereen de weg weet en dat sommigen buiten sluit. Ik geloof dat echte veranderingen vooral van onderaf moeten komen; uit de mensen zelf, en daarom vind ik de Crisiskaart zo’n goed instrument. Mensen pakken zelf de regie om die kaart in te vullen, los van instanties. Daar zet ik me graag voor in!

Martin Beker

Ik ben ondernemer in de financiële dienstverlening, met een achtergrond in accountancy en huidig penningmeester van de stichting Crisiskaart Nederland. Naast het ondernemerschap vind ik het belangrijk om iets te betekenen voor de maatschappij. Concreet betekent dit dat ik mijn financiële kennis wil delen en inzetten voor non-profitorganisaties.

In het systeem van de GGZ ben ik een groot voorstander van eigen regie. De verdere ontwikkeling van de Crisiskaart zie ik als een belangrijk speerpunt van de stichting. Het menszijn in al zijn facetten vind ik fascinerend en moet los staan van een ziekte of aandoening.