Ik maak Crisiskaarten

Iedereen in Nederland die er baat bij heeft, moet de mogelijkheid hebben een Crisiskaart op te stellen en bij zich te dragen. De Stichting Crisiskaart Nederland maakt zich daar hard voor. Dit doet de stichting samen met een landelijk netwerk van licentiehouders. Dat zijn organisaties die voorlichting geven, de kaart laagdrempelig aanbieden en de kwaliteit waarborgen. Op die manier zorgen we er samen voor dat zoveel mogelijk Nederlanders de Crisiskaart leren kennen én dat de informatie op elke kaart actueel en betrouwbaar is in een crisissituatie.

Crisiskaart is eigen stem in een crisis

De Crisiskaart en het bijhorende crisisplan maken zo veel mogelijk gebruik van bestaande zorgplannen binnen eventuele lopende behandelingen. De kaart vult dit aan met onderwerpen die mogelijk nog ontbreken en die toch belangrijk zijn. Het gaat daarbij heel duidelijk om de wensen en behoeften van de kaarthouder zelf. In crisis heeft iemand vaak moeite de juiste woorden te vinden, maar op de Crisiskaart laat iemand toch duidelijk zijn of haar eigen stem horen.