Maatschappelijke effecten

De maatschappelijke effecten van de Crisiskaart zijn in beeld gebracht. De analyse is gemaakt samen met een breed samengestelde expertgroep van onder andere zorgprofessionals, politie, gemeenten, Crisiskaartconsulenten en ervaringsdeskundigen. Daarnaast is gebruik gemaakt van eerde uitgevoerde kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken. De analyse komt tot positieve verwachtingen bij toenemend gebruik van de Crisiskaart op preventie, zekerheid en veiligheid, autonomie, voorkomen of de-escaleren, zorg en maatschappij, minder opnames, verbeterde kwaliteit van leven, welzijn en participatie.

Maatschappelijke effectenanalyse

Heeft u nog aanvullende vragen, stel die danĀ hier.