Meer over de methodiek

De Crisiskaart is uniek ten opzichte van andere plannen die in de ggz behandeling worden gebruikt doordat de kaarthouder zelf bepaalt wat er in het crisisplan en op de Crisiskaart komt te staan. Er is aandacht voor zowel zorg gerelateerde onderwerpen als sociaal maatschappelijke en praktische onderwerpen. Ook geeft de kaart externe partijen een direct handelingsperspectief in tijden van een crisis.

De Crisiskaart onderscheidt zich van de Hulpkaart doordat er vooraf een uitgebreid crisisplan wordt opgesteld waarin de deelnemer terugkijkt op zijn/haar eigen crisis en nadenkt hoe een crisis kan worden voorkomen. De kaart is een samenvatting van dit uitgebreidere plan.