‘De rust is vaak al voldoende’

Ervaringsverhaal van een crisiskaartconsulent

‘Houders van een Crisiskaart vinden vaak rust’, zegt Daniejel de Greef. Sinds 1 maart 2017 is ze coördinator van de crisiskaart en crisiskaartconsulent bij FAMEUS, het centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid in Midden- en West-Brabant. In het verleden kampte Daniejel zelf met psychische klachten en verslaving. “Ik heb dus ervaren wat die klachten met je kunnen doen. Door cursussen te volgen tot ervaringsdeskundige kan ik me nu inzetten voor mensen met een kwetsbaarheid. Ik weet wat zij meemaken en biedt ondersteuning.”

In eigen woorden

“In midden-Brabant hebben we inmiddels twintig mensen aan een Crisiskaart kunnen helpen”, vertelt Daniejel. “Die mensen zijn heel blij dat ze op hun kaart in eigen woorden kunnen aangeven wat hun wensen en behoeften zijn. Ze kunnen ook aangeven wat ze per se níet willen in een crisissituatie. Sommigen worden bijvoorbeeld liever niet aangeraakt. Die informatie maakt passende steun, zorg en opvang mogelijk en dat is echt heel belangrijk in een crisis. Bij het maken van de crisiskaart worden naasten betrokken. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de contactpersonen. Zij weten wat zij op het moment van crisis kunnen doen.”

Onder de aandacht

“Met FAMEUS zijn we ook de boer opgegaan om de Crisiskaart bij anderen onder de aandacht te brengen. Je kunt dan denken aan de politie, ambulancediensten, huisartsen, zorgverleners en woningcorporaties. Het is belangrijk dat ook zij weten van de Crisiskaart. Als iemand in een crisis verkeert, kunnen ze naar de Crisiskaart vragen. Ze kunnen mensen ook wijzen op het nut van het dragen van een Crisiskaart.”

Inzicht geeft rust

“Het belang van de Crisiskaart zit trouwens niet alleen in het gebruik ervan in een crisissituatie. Als consulent help ik mensen om inzicht te krijgen in hun crisis. En inzicht geeft rust. Die rust is voor veel houders van een Crisiskaart vaak voldoende om een crisis te voorkomen. Dat is toch geweldig? De Crisiskaart zorgt zo ook voor rust en vertrouwen bij familieleden en vrienden.”
“Ik hoop dat de Crisiskaart straks heel gangbaar is in de maatschappij, en met de verspreiding van die boodschap help ik heel graag mee. Dat doe ik door iedereen te blijven vertellen over hoe Crisiskaart bijdraagt aan passende zorg in crisissituaties.”