Twee nieuwe licentiehouders in Roosendaal + Amsterdam

24 november 2023

We zijn erg blij te melden dat herstelacademie HerstelXL vanuit GGZ Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) al een half jaar Crisiskaarten uitgeeft in de regio Roosendaal. Meer informatie vind je in hun folder: Crisiskaart.pdf (ggzwnb.nl)

En in Amsterdam heeft de Regenboog Groep het uitgeven van de Crisiskaart onlangs overgenomen van Cliëntenbelang Amsterdam. Dat wordt gedaan door het Cliënteninformatiepunt. Meer informatie vindt je op hun site: Crisiskaart – Clienteninformatiepunt