Reflecties op de effecten Crisiskaart

6 maart 2018

In 2017 heeft het bureau Sinzer, samen met een expertgroep, onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten van de Crisiskaart. Het rapport ‘De waarde van de crisiskaart’ is te vinden bij de downloads.

Om de uitkomsten van het onderzoek te verifiëren heeft Sinzer drie interviews uitgevoerd bij organisaties die niet bij het onderzoek waren betrokken. Lees het perspectief op de Crisiskaart van de wetenschapper, de zorgverzekeraar en de naaste in de notitie Reflecties op de waarde van de Crisiskaart.