Reactie bestuur Crisiskaart Nederland op een artikel in de Volkskrant van 7 november jl.

12 november 2020

Als bestuur van de Crisiskaart Nederland vinden wij het erg jammer dat de ingezonden reactie op het desbetreffende artikel niet is geplaatst door de Volkskrant zelf. Wij hadden dat graag in de media terug zien komen. Aangezien dat niet is gebeurd, plaatsen wij onze reactie zelf. Dit zodat het voor iedereen inzichtelijk is waarom juist de Crisiskaart hieraan een nuttige bijdrage kan leveren.

Artikel Volkskrant 7 november

NIEUWS – OPVANG VERWARDE PERSONEN

Kabinet: landelijk ‘dashboard’ van veilige bedden voor mensen met verward gedrag

De politie kreeg vorig jaar bijna 100 duizend meldingen binnen over personen met verward gedrag (‘Dashboard’ voor veiliger hulp verwarde personen, Volkskrant. Lees het volledige artikel hier: https://bit.ly/3pkNpID).

Hoeveel van deze personen met verward gedrag én een psychiatrische stoornis hadden een Crisiskaart? Heel weinig, vermoeden wij als bestuur van de Stichting Crisiskaart. De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of in een verwarde toestand te raken.

Met een Crisiskaart op zak behoudt de cliënt/patiënt zelf nog een beetje de regie. Het is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas. Hij wordt altijd meegedragen, bijvoorbeeld in de portemonnee. De Crisiskaart geeft aan wat de wensen van de cliënt zijn tijdens een crisis. Wat kunnen omstanders en hulpverleners doen of beter laten? Wie kunnen ze bellen? Ook bevat de kaart afspraken met behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen. Wie hem invult heeft zo een beetje houvast, maar ook voor de mensen die hem/haar helpen biedt hij rust. De minister van Justitie en Veiligheid zegt terecht: ‘”Iemand die geen boef is, hoort niet in een cel”. Met een Crisiskaart op zak kan deze nare ervaring vaker voorkomen worden. Zeker als die gekoppeld kan worden aan het genoemde dashboard.

De Stichting Crisiskaart Nederland wil landelijke spreiding van de Crisiskaart bereiken en de kaart meer bekendheid geven in de ketenzorg. Iedereen die dat wil zou een kaart moeten kunnen dragen en de kosten zouden daarbij geen probleem moeten zijn.

Namens Stichting Crisiskaart Nederland,

Rita van Maurik,
bestuurslid