‘Ervaringsdeskundige ben je niet zomaar’

Ervaringsverhaal van een manager in de zorg

Ruim de tijd. Dat is wat mensen krijgen als zij met hulp van een crisiskaartconsulent van GGzE in Eindhoven een Crisiskaart opstellen. Samen nadenken over alle facetten van een psychische crisis en over de eigen wensen en behoeften in zo’n crisis, dat vraagt immers om aandacht en maatwerk. “Bovendien is de ondersteuning in handen van mensen die ervaringsdeskundig zijn”, zegt Cynthia Blaauw, manager FACT. “En ervaringsdeskundig, dat ben je niet zomaar.”

In de geestelijke gezondheidszorg is een ervaringsdeskundige iemand die zelf psychische klachten heeft ervaren én zich daar vervolgens in heeft verdiept in de vorm van studie of opleidingen. En de crisiskaartconsulenten die bij GGzE rondlopen, die zijn ervaringsdeskundig. En voor iedere potentiële kaarthouder nemen ze dus ruim de tijd.

Cynthia: “De Crisiskaart is echt een goede manier om zelf de regie te houden als het even niet goed gaat. Daar denk je samen onze crisiskaartconsulenten eerst uitgebreid over na. Je maakt gebruik van heldere moment om eigen wensen en behoeften goed te bewoorden. En dat komt dan op de Crisiskaart te staan.”

Niet aan de zijlijn

Met de kaart voorkom je dat je zelf aan de zijlijn staat tijdens een crisissituatie. Cynthia: “Je voorkomt bijvoorbeeld een langdurende zoektocht naar de juist zorg of opvang. En dat draagt allemaal bij aan sneller herstel en kortere opnames. Dat is natuurlijk prettig voor jezelf, maar ook voor de mensen om jou heen.”

Rol voor naasten

Die naasten kunnen een belangrijke rol spelen bij het opstellen van een Crisiskaart. “Het is misschien niet makkelijk om familie of vrienden te vragen of ze jou willen helpen in een crisis. Maar in een open dialoog blijkt er vaak heel veel te kunnen, en dat is natuurlijk mooi. Op jouw Crisiskaart kun je dan verwijzen naar die familie of vrienden.”

Geruststelling

Zelf staat Cynthia als contactpersoon genoemd op de Crisiskaart van haar moeder. “Dat was voor mij vanzelfsprekend, en voor mijn moeder een hele geruststelling. Mijn moeder ervaart nu meer rust en het gaat heel goed met haar.”

In Eindhoven is de Crisiskaart dus enthousiast ontvangen. “Cynthia: “Ik hoop dat GGZ-instellingen in het hele land snel aansluiten bij de Crisiskaart, en dat zorgverleners er in toenemende mate aan meewerken en naar vragen.