Crisiskaart, psychische stoornis en kanker

5 september 2018

Nicole Wouters, auteur van Psychiatrische stoornis en kanker.

‘Ik zou bij de verpleging gewezen hebben op haar crisiskaart. Daarin zou hebben gestaan dat de onrust die ze liet zien tot een manie of zelfs psychose kon leiden en wat ze nodig had op zo’n moment”(uit ‘Verhaal van Lisa’ ).

Het boek ‘Psychiatrische stoornis en kanker. Ervaringsverhalen’ verscheen in 2016. De auteur, Nicole Wouters, was zelf naaste van iemand met een psychische stoornis die kanker kreeg. Na het overlijden van haar naaste, bleef Nicole met veel vragen zitten. Met name vragen over hoe de zorg georganiseerd is voor mensen met een psychische stoornis en kanker. Ze ging op onderzoek uit en sprak met ervaringsdeskundigen, naasten, met zorgverleners en organisaties. Met steun van het KWF schreef ze hierover een boek.

Gezondheidszorg en geestelijke gezondheidzorg

Nicole kwam er achter dat er maar heel weinig onderzoek is gedaan naar de zorg voor en ondersteuning van mensen met een psychische stoornis die de diagnose kanker hebben. De onbekendheid binnen de zorg met deze dubbele diagnose bleek ook uit de gesprekken die zij voerde en die zij heeft opgenomen in haar boek.

Zo kwam tijdens haar onderzoek naar voren dat bij mensen met een psychische stoornis de diagnose kanker vaak laat wordt gesteld: de lichamelijke klachten worden te lang toegewezen aan de psychische problemen.

Een ander voorbeeld waarin de zorg onvoldoende rekening houdt met deze comorbiditeit is de afspraak dat wanneer je kanker krijgt, de oncoloog eerste of hoofdbehandelaar wordt. De psychiater verdwijnt dan vaak naar de achtergrond. De scheiding tussen lichamelijke zorg en psychische zorg kan echter enorm nadelige gevolgen hebben, zoals blijkt uit de ervaringsverhalen uit het boek.

Crisiskaart bij dubbele diagnose

Nicole Wouters is er van overtuigd dat de Crisiskaart sowieso een goed instrument is, maar nog een extra meerwaarde kan hebben tijdens de door haar beschreven ziekteprocessen. De Crisiskaart helpt om zelf de regie zoveel mogelijk in handen te houden: ‘ Je zou er in aan moeten kunnen geven hoe je wilt dat zorgverleners met je omgaan, wat je nodig hebt aan randvoorwaarden ( bv altijd naaste bij gesprek, een schriftelijk verslag van afspraken etc), naast dat je er praktische zaken in kan regelen.’ Juist als je een levensbedreigende ziekte én een psychische kwetsbaarheid hebt, is het zo belangrijk dat je het gevoel hebt dat je ergens controle over hebt, weet Nicole. En daar kan een Crisiskaart zeker aan bijdragen.

Zorg voor mensen met kanker

Er staan zes ervaringsverhalen in het boek. Zes aangrijpende verhalen over hoe het is, als je de diagnose kanker krijgt en een psychische kwetsbaarheid hebt. In het laatste hoofdstuk beschrijft Nicole aandachtspunten voor de zorg voor mensen met kanker en een psychische kwetsbaarheid. Zoals: werk als zorgverleners goed samen en zet een vorm lotgenotencontact op.

Het boek is als PDF gratis te downloaden op de website www.nicolewouters.nl

Het boek is ook in gedrukte vorm voor € 7,50 te bestellen op de website: www.nicolewouters.nl